top of page

RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht van de Verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen of betaling van een boete, aan het einde van de omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen veertien dagen na kennisgeving aan de Verkoper van het besluit van de Klant om zich terug te trekken.

Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, handleiding, etc.) te geschieden zodat ze in nieuwe staat weer op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of incomplete Producten worden niet teruggenomen.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, worden enkel de prijs van het/de aangekochte Product(en) en de leveringskosten terugbetaald; de retourkosten blijven voor rekening van de Klant.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien dagen na ontvangst, door ARABIA.BYSI, van de door de Klant geretourneerde Producten onder de voorwaarden die in dit artikel worden bepaald.

bottom of page